menu>
  • pl
  • en
  • de
  • fr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską


„Zakup i wdrożenie systemu zarządzania flotą klasy ERP w przedsiębiorstwie DARTOM Sp. z o.o.”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską że środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego 2007 – 2013  w ramach Priorytetu II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsze, działania 2.3 Technologie komunikacyjne

i informacyjne dla MSP oraz ze środków Budżetu Państwa.

   

Miło nam poinformować, że w ramach Priorytetu II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsze, działania 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP,

otrzymał dofinansowanie do realizacji projektu „Zakup i wdrożenie systemu zarządzania flotą klasy ERP w przedsiębiorstwie DARTOM Sp. z o.o.”.

       Wartość projektu –  2 329 374,00 PLN

     Kwota dofinansowania przez :

                EFRR  –  577 739,00 PL

 Budżet Państwa  –  86 601,00 PLN

              

Firma DARTOM wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnym i obecnym klientów podniosła poziom zarządzania przedsiębiorstwem i oferuje:

     korzystną cenę realizowanych usług,

     pełny zakres usług o profilu transportowym,

     wysoką jakością usług nakierowaną na bezpieczeństwo przewożonego transportu,

     terminowe wywiązanie się z umowy,

     elastyczność,

     informacje bieżące dotyczące procesu realizacji zamówienia.

 

W wyniku realizacji inwestycji obejmującej zakup komputerów pokładowych, oprogramowania i wdrożenia komunikacji mobilnej oraz usługi IT i systemu zarządzania flotą klasy ERP przyczyniła się do:

      zwiększenie zadowolenia klienta,

      podniesienia poziomu zarzadzania przedsiębiorstwem,

      unowocześnienia procesu świadczenia usług transportowych i spedycyjnych,

      podniesienia wydajność operacyjną,

      krótszego czasu realizacji zamówień,

      wyeliminowanie błędów w realizacji zamówień,

      podniesienia komunikacji,

      wymiany informacji w czasie rzeczywistym,

      wzrostu konkurencyjności,

      ochrony środowiska,

      motywację personelu, poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników,

      bezpieczeństwa pracowników,

      bezpieczeństwa transportowanych przesyłek,

 

Zastosowanie systemu Transics  zmieniło sposób obsługi klienta. Uruchomiony został mobilny proces składania zamówień, poprzez aplikację na stronie internetowej www.dartom.com.pl oraz kontaktu z klientem i zarządzania parkiem pojazdów.